BRJZ
Copyright © 2015 BRJZ Justyna Zabrodzka

USŁUGI DODATKOWE

Kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa

      Kadry i płace Podstawą tej usługi jest obsługa kadr, płac oraz rozliczeń z ZUS. To dodatkowy obszar rozliczenia Klientów, którym prowadzimy księgowość. Istnieje również możliwość prowadzenia tych usług niezależnie dla firm, które zdecydują się wyłącznie na tę formę współpracy:   - prowadzenie akt osobowych pracowników   - sporządzanie umów o pracę i aneksów   - sporządzenie umów cywilno-prawnych   - kontrola terminów badań lekarskich, BHP     i innych   - wystawianie świadectw pracy   - sporządzanie listy płac wraz ze wszystkimi      jej składnikami, takimi jak zwolnienia     lekarskie, zasiłki itp.   - ewidencja urlopów   - sporządzanie wszystkich deklaracji     i raportów wymaganych przez ZUS,     łącznie z doręczeniem ich do tego urzędu     w formie elektronicznej

Kompleksowa pomoc przy zakładaniu spółek

Zakładanie działalności i rejestracja spółek Oferujemy naszym klientom pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej oraz rejestracji spółek. Zajmujemy się wszystkimi etapami prowadzącymi do powstania firmy: - kompleksowa obsługa przy opracowaniu   oraz zawarciu umowy spółki - założenie działalności w CEiDG dla osób   fizycznych - przeprowadzenie procesu założenia   sp. z o.o. wraz z rejestracją w Krajowym    Rejestrze Sądowym - rejestracja w ZUS, US, GUS - wsparcie przy zakładaniu rachunku   bankowego
Copyright © 2015 BRJZ Justyna Zabrodzka                        www.brjz.pl
     BRJZ

USŁUGI

DODATKOWE

Kompleksowa obsługa kadrowo-

płacowa

      Kadry i płace Podstawą tej usługi jest obsługa kadr, płac oraz rozliczeń z ZUS. To dodatkowy obszar rozliczenia Klientów, którym prowadzimy księgowość. Istnieje również możliwość prowadzenia tych usług niezależnie dla firm, które zdecydują się wyłącznie na tę formę współpracy:   - prowadzenie akt osobowych pracowników   - sporządzanie umów o pracę i aneksów   - sporządzenie umów cywilno-prawnych   - kontrola terminów badań lekarskich, BHP     i innych   - wystawianie świadectw pracy   - sporządzanie listy płac wraz ze wszystkimi      jej składnikami, takimi jak zwolnienia     lekarskie, zasiłki itp.   - ewidencja urlopów   - sporządzanie wszystkich deklaracji     i raportów wymaganych przez ZUS,     łącznie z doręczeniem ich do tego urzędu     w formie elektronicznej

Kompleksowa pomoc przy

zakładaniu spółek

Zakładanie działalności i rejestracja spółek Oferujemy naszym klientom pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej oraz rejestracji spółek. Zajmujemy się wszystkimi etapami prowadzącymi do powstania firmy: - kompleksowa obsługa przy opracowaniu   oraz zawarciu umowy spółki - założenie działalności w CEiDG dla osób   fizycznych - przeprowadzenie procesu założenia   sp. z o.o. wraz z rejestracją w Krajowym    Rejestrze Sądowym - rejestracja w ZUS, US, GUS - wsparcie przy zakładaniu rachunku   bankowego
Copyright © 2015 BRJZ Justyna Zabrodzka
     BRJZ

USŁUGI DODATKOWE

Kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa

      Kadry i płace Podstawą tej usługi jest obsługa kadr, płac oraz rozliczeń z ZUS. To dodatkowy obszar rozliczenia Klientów, którym prowadzimy księgowość. Istnieje również możliwość prowadzenia tych usług niezależnie dla firm, które zdecydują się wyłącznie na tę formę współpracy:   - prowadzenie akt osobowych pracowników   - sporządzanie umów o pracę i aneksów   - sporządzenie umów cywilno-prawnych   - kontrola terminów badań lekarskich, BHP     i innych   - wystawianie świadectw pracy   - sporządzanie listy płac wraz ze wszystkimi      jej składnikami, takimi jak zwolnienia     lekarskie, zasiłki itp.   - ewidencja urlopów   - sporządzanie wszystkich deklaracji     i raportów wymaganych przez ZUS,     łącznie z doręczeniem ich do tego urzędu     w formie elektronicznej

Kompleksowa pomoc przy zakładaniu spółek

Zakładanie działalności i rejestracja spółek Oferujemy naszym klientom pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej oraz rejestracji spółek. Zajmujemy się wszystkimi etapami prowadzącymi do powstania firmy: - kompleksowa obsługa przy opracowaniu   oraz zawarciu umowy spółki - założenie działalności w CEiDG dla osób   fizycznych - przeprowadzenie procesu założenia   sp. z o.o. wraz z rejestracją w Krajowym    Rejestrze Sądowym - rejestracja w ZUS, US, GUS - wsparcie przy zakładaniu rachunku   bankowego

  530-626-660