BRJZ
Copyright © 2015 BRJZ Justyna Zabrodzka

USŁUGI KSIĘGOWE

BRJZ Justyna Zabrodzka oferuje usługi księgowe na najwyższym poziomie.

Specjalnością BRJZ jest kompleksowa obsługa małych i średnich firm. Ponosimy pełną odpowiedzialność za  prowadzone księgi oraz rozliczenia Klientów przed US oraz ZUS. Gwarantujemy rzetelność jak i czytelność wykonanych przez nas sprawozdań finansowych. Podatki to nasza pasja więc prawidłowe rozliczenie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa traktujemy priorytetowo. Dzięki pracy z nowoczesnym systemem finansowo-księgowym Optima dostarczamy Państwu raporty użyteczne w codziennym prowadzeniu działalności gospodarczej. Służymy również radą i wsparciem merytorycznym w podejmowanych przez Państwa decyzjach. W ramach jednorazowego, zryczałtowanego wynagrodzenia wykonujemy następujące usługi: prowadzenie ksiąg rachunkowych, podatkowej książka przychodów i rozchodów,    a dla firm ze statusem ryczałtowca - ewidencja przychodów sporządzanie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia, a także prowadzimy    ewidencję obrotu magazynowego rozliczenia podatku VAT ewidencja dla celów podatków VAT i VAT UE wypełniamy wszelkie niezbędne deklaracje podatkowe oraz sprawozdawcze na podstawie ksiąg    oraz rejestrów, a następnie dostarczamy je do właściwych urzędów opracowywanie Zakładowych Planów Kont opracowanie wewnętrznych procedur (np. obiegu dokumentów, fakturowania, reklamacji) sporządzanie szczegółowych sprawozdań finansowych oraz uczestnictwo przy badaniu    sprawozdań finansowych negocjowanie z instytucjami finansowymi warunków umowy klienta (analiza ofert instrumentów    finansowych np. banków, firm leasingowych) rozliczenia podatku dochodowego rozliczenia wewnątrz wspólnotowe nabycia oraz dostawy towarów rozliczenia eksportu i eksportu dokumentów SAD sporządzanie sprawozdań statystycznych - wymóg GUS doradztwo oraz wyjaśnienia w kwestiach księgowo-podatkowych reprezentacja podatników przed US, Urzędem Statystycznym, a także przed     innymi urzędami
Copyright © 2015 BRJZ Justyna Zabrodzka                        www.brjz.pl
     BRJZ

USŁUGI KSIĘGOWE

BRJZ Justyna Zabrodzka oferuje

usługi księgowe na najwyższym

poziomie.

Specjalnością BRJZ jest kompleksowa obsługa małych i średnich firm. Ponosimy pełną odpowiedzialność za  prowadzone księgi oraz rozliczenia Klientów przed US oraz ZUS. Gwarantujemy rzetelność jak i czytelność wykonanych przez nas sprawozdań finansowych. Podatki to nasza pasja więc prawidłowe rozliczenie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa traktujemy priorytetowo. Dzięki pracy z nowoczesnym systemem finansowo-księgowym Optima dostarczamy Państwu raporty użyteczne w codziennym prowadzeniu działalności gospodarczej. Służymy również radą i wsparciem merytorycznym w podejmowanych przez Państwa decyzjach. W ramach jednorazowego, zryczałtowanego wynagrodzenia wykonujemy następujące usługi: prowadzenie ksiąg rachunkowych,     podatkowej książka przychodów    i rozchodów, a dla firm ze statusem    ryczałtowca - ewidencja przychodów sporządzanie ewidencji środków trwałych    oraz wyposażenia, a także prowadzimy    ewidencję obrotu magazynowego rozliczenia podatku VAT ewidencja dla celów podatków VAT i VAT    UE wypełniamy wszelkie niezbędne deklaracje    podatkowe oraz sprawozdawcze na    podstawie ksiąg oraz rejestrów, a następnie    dostarczamy je do właściwych urzędów opracowywanie Zakładowych Planów Kont opracowanie wewnętrznych procedur    (np. obiegu dokumentów, fakturowania,    reklamacji) sporządzanie szczegółowych sprawozdań    finansowych oraz uczestnictwo przy    badaniu sprawozdań finansowych negocjowanie z instytucjami finansowymi    warunków umowy klienta (analiza ofert    instrumentów finansowych np. banków,    firm leasingowych) rozliczenia podatku dochodowego rozliczenia wewnątrz wspólnotowe nabycia    oraz dostawy towarów rozliczenia eksportu i eksportu    dokumentów SAD sporządzanie sprawozdań statystycznych    - wymóg GUS doradztwo oraz wyjaśnienia w kwestiach    księgowo-podatkowych reprezentacja podatników przed US,    Urzędem Statystycznym, a także przed     innymi urzędami
Copyright © 2015 BRJZ Justyna Zabrodzka
     BRJZ

USŁUGI KSIĘGOWE

BRJZ Justyna Zabrodzka oferuje usługi księgowe na

najwyższym poziomie.

Specjalnością BRJZ jest kompleksowa obsługa małych i średnich firm. Ponosimy pełną odpowiedzialność za  prowadzone księgi oraz rozliczenia Klientów przed US oraz ZUS. Gwarantujemy rzetelność jak i czytelność wykonanych przez nas sprawozdań finansowych. Podatki to nasza pasja więc prawidłowe rozliczenie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa traktujemy priorytetowo. Dzięki pracy z nowoczesnym systemem finansowo-księgowym Optima dostarczamy Państwu raporty użyteczne w codziennym prowadzeniu działalności gospodarczej. Służymy również radą i wsparciem merytorycznym w podejmowanych przez Państwa decyzjach. W ramach jednorazowego, zryczałtowanego wynagrodzenia wykonujemy następujące usługi: prowadzenie ksiąg rachunkowych, podatkowej książka przychodów    i rozchodów, a dla firm ze statusem ryczałtowca - ewidencja przychodów sporządzanie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia,    a także prowadzimy ewidencję obrotu magazynowego rozliczenia podatku VAT ewidencja dla celów podatków VAT i VAT UE wypełniamy wszelkie niezbędne deklaracje podatkowe oraz sprawozdawcze    na podstawie ksiąg oraz rejestrów, a następnie dostarczamy je do właściwych    urzędów opracowywanie Zakładowych Planów Kont opracowanie wewnętrznych procedur (np. obiegu dokumentów, fakturowania,    reklamacji) sporządzanie szczegółowych sprawozdań finansowych oraz uczestnictwo    przy badaniu sprawozdań finansowych negocjowanie z instytucjami finansowymi warunków umowy klienta    (analiza ofert instrumentów finansowych np. banków, firm leasingowych) rozliczenia podatku dochodowego rozliczenia wewnątrz wspólnotowe nabycia oraz dostawy towarów rozliczenia eksportu i eksportu dokumentów SAD sporządzanie sprawozdań statystycznych - wymóg GUS doradztwo oraz wyjaśnienia w kwestiach księgowo-podatkowych reprezentacja podatników przed US, Urzędem Statystycznym, a także przed     innymi urzędami

  530-626-660